Prosíme o vyplnění formuláře pro urychlení registrace: (po přijmutí formuláře bude odesláno potvrzení), jinak registrace na místě v den konání akce. Nebo stažení dokumentů v PDF a odeslání na email skmekgym@gmail.com pro doložení souhlasu zákonného zástupce

Competitor: Name and surname

Birthdate

Street, no.

City, ZIP

Email

Telephone number
Ženy bez váhové kategorie (Women without weight category)

Jinak bude hudba poskytnuta ze strany pořadatele (Otherwise, the music will be provided by the organizer)

I agree to the processing of personal data