Oddíly SK Mek gym, z.s.


Otevři si své dveře a přidej se k nám...

Oddíl BOXU

SKB Mek GYM Rakovník

Oddíl BOXU

Pondělí a Středa

od 16:45h do 17:45h

od 18:00h do 19:00h

od 19:00h do 20:00h

Oddíl Workoutu

Workout, Gymnastika

Oddíl Workoutu

Úterý a Čtvrtek

od 16:45h do 17:45h

Oddíl MTV Dance

MTV Dance

Oddíl moderního tance

Pondělí od 16:30h do 17:30h

Pondělí od 17:45h do 18:45h

Úterý od 16:30h do 17:30h

Středa od 18:00h do 19:00h

Oddíl Street Dance

Street Dance

Oddíl moderního tance

Středa od 16:00h do 17:00h

od 17:00h do 18:00h

Čtvrtel od 16:45h do 17:45h

od 18:00h do 19:00h

phone

SK Mek GYM, z.s.

CENTRUM TALENTOVANÉ MLÁDEŽE (CTM) CTM vzniklo s dlouhodobým cílem, podpořit sportovní aktivitu, sociální vazby, přípravu dětí a mládeže pod vedením akreditovaných trenérů. Hlavním úkolem je zkvalitňování sportovního výkonu odpovídající mentalitě jednotlivých věkových kategorií s přípravou nejvyšších možných cílů a v pravidelnosti navštěvování oddílových tréninkových lekcí s přípravou účasti na krajské, pohárové a celorepublikové soutěže. S tím úzce souvisí důraz na snahu jednotlivých talentů získat potřebnou sportovní výkonnost. Nedílnou součástí CTM je úzké propojení a spolupráce mezi jednotlivými sportovními kluby v české republice, kde nabízíme možnost využít naše CTM pro přípravu sportovního soustředění klubů, ale dále i jako školící středisko nejen po stránce sportovní, ale i po stránce metodické. Navázání spolupráce s odborníky pro sport a hledání nových talentů, dále zvýšit podporu sportovních aktivit s nabídkou pro mateřské školy, základní školy a střední školy. Informační struktura klubu pro členy a veřejnost je dostupná a plně fungující přes webové stránky www.mekgym.com a sociální sítě.

SUT TS