Přidejte se k nám a podpořte naší celoroční činnost

Co může nabídnout sponzorům náš sportovní klub SK Mek GYM, z.s.?

Propagaci firmy na klubovém automobilu, propagaci firmy na všech propagačních materiálech (plakáty, letáky, webové stránky, maily apod.),  propagaci firmy na sportovním vybavení, dresech, apod., propagaci firmy na akcích klubu v podobě reklamních bannerů, propagaci firmy v klubovém bulletinu, propagaci firmy prostřednictvím mediálních partnerů (rozhlas, tisk, televize), uvedení sponzorů během osobního vystoupení na vlastních akcích, uspořádání společné akce se sponzorem, účast na akci pořádané sponzorským podnikem, právo používat naše označení partnera, dle finanční nebo materiální podpory, další možnosti prezentace, pokud tak smlouva stanoví.

GENERÁLNÍ PARTNER

Jako „Generální partner“ je označen ten, který poskytne finanční částku či služby v níže uvedené hodnotě. Ze spolupráce na úrovni generálního partnera samozřejmě vyplývá maximální nabídka výhod. Předpokládaná částka: 100 000,- Kč a více...

Nabízená protihodnota: partner má právo užívat označení „Generální partner SK Mek GYM, z.s.“, umístění reklamního banneru na každé akci pořádané klubem a na každé akci soutěže jak ročníkové celorepublikové soutěže oddíli WORKOUT, Soutěže oddílu BOXU v kalendáři České Národní Ligy BOXU, celorepublikové soutěže Czech Dance Tour, EXHIBICE, doprovodné programy. Umístění loga na všech propagačních materiálech klubu,  umístění loga na domluveném sportovním vybavení klubu, umístění reklamy v klubovém bulletinu, distribuce tištěných materiálů partnera při všech akcích pořádaných klubem, umístění loga, odkazu a informací o partnerovi na naše webové stránky www.mekgym.com , uvedení sponzorů během osobního vystoupení na vlastních akcích, uspořádání společné akce se sponzorem, účast na akci pořádané sponzorským podnikem, další možnosti prezentace, pokud tak smlouva stanoví.

HLAVNÍ PARTNER

Jako „Hlavní partner“ je označen ten, který poskytne finanční částku či služby v níže uvedené hodnotě. Předpokládaná částka: od 50 000,- Kč do 99 999,- Kč ročně

Nabízená protihodnota: partner má právo užívat označení „Hlavní partner SK Mek GYM, z.s.“, umístění reklamního banneru na každé akci pořádané klubem a na každém kole ligové soutěže, umístění loga na všech propagačních materiálech klubu, umístění loga na domluveném sportovním vybavení klubu, umístění reklamy v klubovém bulletinu, distribuce tištěných materiálů partnera při všech akcích pořádaných klubem, umístění loga, odkazu a informací o partnerovi na naše webové stránky www.mekgym.com , uvedení sponzorů během osobního vystoupení na vlastních akcích, další možnosti prezentace, pokud tak smlouva stanoví.

PARTNER

Jako „Partner“ je označen ten, který poskytne finanční částku či služby v níže uvedené hodnotě. Předpokládaná částka: od 10 000,- Kč do 49 999,- Kč ročně

Nabízená protihodnota: partner má právo užívat označení „Partner SK Mek GYM, z.s.“, umístění reklamního banneru na akcích pořádané klubem,  umístění loga na propagačních materiálech klubu, umístění loga v klubovém bulletinu, umístění loga a odkazu na naše webové stránky www.mekgym.com , další možnosti prezentace, pokud tak smlouva stanoví.

MEDIÁLNÍ PARTNER - Spolupráce s médii nám pomůže oslovit širokou veřejnost a informovat ji o činnosti sportovního klubu a pořádání zajímavých akcí. Předpokládaná částka: podle individuální dohody.

Nabízená protihodnota: partner má právo užívat označení „Mediální partner SK Mek GYM, z.s.“, popř. „Mediální partner název akce“, umístění loga na propagačních materiálech klubu/dané akce, umístění loga při akcích pořádaných klubem/dané akci, umístění loga v klubovém bulletinu, distribuce tištěných materiálů partnera při akcích pořádaných klubem/dané akci, umístění banneru na naše webové stránky www.mekgym.com , další možnosti prezentace, pokud tak smlouva stanoví.

VÝHRADNÍ DODAVATEL

Označení „Výhradní dodavatel“ dostane ten, který poskytne podporu jinou než finanční. Může se jednat o služby propagace (tisk propagačních materiálů, grafické zpracování), poskytnutí týmového oblečení nebo sportovního vybavení. Spadá sem i prominutí nájmu za pronajaté nebytové prostory, využité k akci pořádané klubem (tělocvičny, sportovní haly, společenské sály atd.). Předpokládaná materiální hodnota: podle individuální dohody

Nabízená protihodnota: partner má právo užívat označení „Výhradní dodavatel SK Mek GYM, z.s.“, popř. „Výhradní dodavatel název akce“,  umístění loga na poskytnutém materiálu/umístění banneru v pronajatých prostorách, umístění loga na propagačních materiálech klubu/dané akce,  umístění loga při akcích pořádaných klubem/dané akci, umístění loga v bulletinu, umístění loga a odkazu na naše webové stránky www.mekgym.com , další možnosti prezentace, pokud tak smlouva stanoví.