Video z prvního ročníku
Freestyle battle lišany


Přidali jsme videa z prvního ročníku Freestyle Battle Lišany z 8.8.2020

1. Ročník Freestyle Battle Lišany 8.8.2020

Těšíme se na druhý ročník
Freestyle Battle Lišany 7.8.2021

Letošní rok bude postavené celé zázemí soutěže tak, že doprovodné programy pro děti, mládež a širokou veřejnost pojedou souběžně s celou soutěží FBL. Součástí celé soutěže bude od nástupu soutěžících po jejich vyhlášení k předání cen na STAGEMOBILE XL - 8x6m, kde budou průběžně v mezi čase pro vyhodnocení vystupovat naše oddíly MTV Dance a Street Dance. Celé prostředí bude profesionálně nastavené zvukově a obrazově. 

Celá soutěž bude mít několik reportérů a záznam jako foto sběru, tak videa ze země, ale i ze vzduchu.

  • Vstup dobrovolný
  • Celodenní doprovodné programy
  • Soutěže pro děti, mládež a širokou veřejnost
  • Závěr soutěže přejde v koncert Rock Slaves
Více