skmekgym Sk Mek GYM, z.s.
Titul CTM

SK Mek GYM, z.s.

CENTRUM TALENTOVANÉ MLÁDEŽE (CTM) CTM vzniklo s dlouhodobým cílem, podpořit sportovní aktivitu, sociální vazby, přípravu dětí a mládeže pod vedením akreditovaných trenérů. Hlavním úkolem je zkvalitňování sportovního výkonu odpovídající mentalitě jednotlivých věkových kategorií s přípravou nejvyšších možných cílů a v pravidelnosti navštěvování oddílových tréninkových lekcí s přípravou účasti na krajské, pohárové a celorepublikové soutěže. S tím úzce souvisí důraz na snahu jednotlivých talentů získat potřebnou sportovní výkonnost. Nedílnou součástí CTM je úzké propojení a spolupráce mezi jednotlivými sportovními kluby v české republice, kde nabízíme možnost využít naše CTM pro přípravu sportovního soustředění klubů, ale dále i jako školící středisko nejen po stránce sportovní, ale i po stránce metodické. Navázání spolupráce s odborníky pro sport a hledání nových talentů, dále zvýšit podporu sportovních aktivit s nabídkou pro mateřské školy, základní školy a střední školy. Informační struktura klubu pro členy a veřejnost je dostupná a plně fungující přes webové stránky www.mekgym.com a sociální sítě.

NSA ČBAČUS

Sport pro všechny


SK Mek GYM, z.s. Vám nabízí široké zaměření sportovních aktivit od 1 roku bez věkové hranice

Věnujeme se cvičebním lekcím pro veřejnost

Cvičení s dětmi od 12 měsíců do 18 měsíců

Cvičení s dětmi od 18 měsíců do 36 měsíců

Cvičení s dětmi od 4 let do 6 let

Cvičení dětí od 5 let do 8 let

Oddíl boxu

Oddíl taneční sport

Sport pro všechny

Ostatní formy bojových umění

Kruhové tréninky ženy

Kruhové tréninky společně muži a ženy

Intervalový trénink

Fit dance

Tabata

Pilates

Jumping

Step aerobic

Aikido

Kruhové tréninky

Vytvořte si  web zdarma